NISKOGRADNJA I VISOKOGRADNJA

#

Preduzeće d.o.o. “Kovgrad” iz Bužima ima dugogodišnju tradiciju u izgradnji svih vrsta objekata nisko i visokogradnje, kvalitetne, stručne, osposobljene i obučene kadrove, opremljeno sa najsavremenijom opremom za obavljanje i najsloženijih poslova na objektima niskogradnje. Referentna lista urađenih projekata, zadovoljstvo korisnika naših usluga, te naša kvaliteta izvedenih radova, svrstava naše preduzeće u sami vrh i među najbolje organizirane na području Bosne i Hercegovine.

Usklopu niskogradnje  i visokogradnje nudimo sljedeće:

 • izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i održavanje cesta i cestovne infrastrukture, te objekata na cesti,
 • izgradnja kanalizacionih sistema (oborinska i fekalna),
 • izgradnja vodovoda,
 • uređenje i asfaltiranje dvoriša, parking prostora, parkova,
 • izrada izolacije s livenim asfaltom,
 • izgradnja industrijskih objekata,
 • izgradnja poslovnih objekata,
 • izgradnja poslovno-stambenihz objekata
 • izgradnja potpornih zidova,
 • izgradnja benzinskih pumpi,
 • podhodnici
 • nadvožnjaci-mostovi
 • pločasti propusti...

Za sve navedeno posjedujemo stručno osposobljen kadar i opremu.