KovGrad Tim

Kovačević Safet, dipl. Ing. građ.

Safet Kovačević, osnivač firme Kov-grad iz Bužima, čiji je prioritetni cilj nastanka bila niskogradnja i održavanje puteva u Bužimu. Ideja za osnivanje građevinske operative Kov-grad, javila se još davne 1989. godine...

Handanović Bajro, dipl.ing građ.

Obavlja posao tehničkog direktora. Zaposlen u firmi od 1999.godine, posjeduje veliko iskustvo u svim djelatnostima koje firma obavlja, uspješno ostvaruje suradnju s poslovnim partnerima, te nastoji  udovoljiti  zahtjevima tržišta i klijenata.

Nanić Amra, bach.ecc

Zamjenik tehničkog direktora. Zaposlena  u firmi od 2013.godine. Vrši pripremu tenderske dokumentacije za javne nabavke, te izrađuje ponude za izvođenje radova.

Veladžić Samra, bach.ecc

Obavlja poslove u računovodstvu, te vodi evidenciju stanja finansija. Zaposlena u firmi od 2012.godine.

Atajić Mahmut, dipl.ing.građ.

Šef održavanja puteva. Zaposlen u firmi od 2004.godine. Rukovodi i usklađuje proces rada na gradilištu, izrađuje operativne planove, te kontroliše njihovu realizaciju.

Dizdarević Ibrahim, građ.tehničar

Šef gradilišta.Zaposlen u firmi od 1999.godine.

Kovačević Ibrahim

Šef materijalno tehničke službe. Zaposlen u firmi od 1999.godine. Rukovodi službom mehanizacije i transporta,vodi računa o ispravnosti vozila, održavanju..

Ružnić Hajna, građ.tehničar

Šef gradilišta.Zaposlena u firmi od 2017.godine.

Muratović Remzija

Šef radne jedinice; protektirnica guma.

Jasmina Mušanović, ing.građ.

Zaposlena u firmi od 2008. godine. Obavlja posao referenta nabave.