Zadnje novosti

RADOVI NA IZGRADNJI MUZEJA 505. viteške brigade u Bužimu

RADOVI NA IZGRADNJI MUZEJA 505. viteške brigade u Bužimu

VIŠE
Stambeno - poslovni objekat

Stambeno - poslovni objekat

VIŠE
NOVO u ponudi:  HLADNI ASFALT

NOVO u ponudi: HLADNI ASFALT

VIŠE

Izgradnja kanalizacionog sistema u B. Krupi: Milionski posao za Kov-Grad

Izgradnja kanalizacionog sistema u B. Krupi: Milionski posao za Kov-Grad

Kanalizacioni sistem, jedan od najznačajnijih kapitalnih investicija u općini Bosanska Krupa, dobio je novi zamah u svojoj realizaciji.

Naime, Kov-grad d.o.o. Bužim dobio je posao izgradnje kanalizacionog sistema u općini Bosanska Krupa sa cijenom u ukupnom iznosu od 1.589.505,88 KM.

"Tender je raspisan za prvu fazu izgradnje kanalizacionog sistema u okviru projekta WATSAN FBiH, finansiranu iz sredstava IPA 2008. Izvođač radova je odabran, ali ta odluka još uvijek nije konačna jer su u toku žalbeni rokovi.  Tek nakon isteka žalbenih rokova i konačnosti odluke tenderska procedura će rezultirati potpisivanjem ugovora", rečeno je iz Općine Bosanska Krupa za portal Akta.ba, dodajući da početak radova zavisi od tenderskog procesa, dok je rok za završetak istih 31. 12. 2015. godine.

Podsjetimo, radi se o projektu koji će obuhvatiti ukupno osam područja u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, a sve aktivnosti se odvijaju u sklopu projekta "WATSAN FBiH", čiji je cilj vodoopskrba i prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim zajednicama Federacije BiH.

Studija izvodljivosti je pokazala da je procijenjena vrijednost cijelog projekta oko 20 miliona KM, a broj faza ovisi o dostupnosti finansijskih sredstava.

Izgradnja novih kanalizacionih kolektora, odnosno separatnog kanalizacionog sistema za fekalnu i oborinsku kanalizaciju za početak će obuhvatiti Govedarnicu, Bužimkiće, Krušničku ulicu, Mujagiće, Mandu, Halkiće, Aleju zlatnih ljiljana i Ljusinu, što će poboljšat i sanitacionu shemu kroz sprečavanje ispuštanja zagađene vode, kanalizacije, u rijeku Unu i njene pritoke i konačno se riješiti neugodnih mirisa koji su posebno izraženi tokom vrućih ljetnih dana.

"Bunari pitke vode, iz kojih se snabdijeva cijela općina, prihranjuju se vodom iz rijeka Une i Krušnice, u koje se trenutno ispuštaju otpadne vode bez prethodnog tretmana i kontrole. Realizacijom projekta trajno će se zaštititi izvorišta pitke vode, koja su kroz ranije studije ocijenjena da kapacitativno mogu snabdijevati regionalni vodovodni sistem, a ne samo općinu Bosanska Krupa. Isto tako, sva poljoprivredna dobra uz rijeke, odnosno obradive površine koje koriste vodu rijeka za navodnjavanje, zbog prečišćene vode postat će kvalitetnija i povećat će opće zdravstveno stanje", navode iz Općine Bosanska Krupa objašnjavajući višestruki značaj projekta.Izgradnja kanalizacionog sistema u B. Krupi: Milionski posao za Kov-Grad